Słowniczek

Dźwignia—zdolność wywierania wpływu na system bądź środowisko w sposób, który zwielokrotnia wyniki podjętego wysiłku bez towarzyszącemu wzrostowi wykorzystania zasobów. Innymi słowy, dźwignia to korzystne warunki umożliwiające uzyskiwanie wysokich zwrotów przy relatywnie niskiej inwestycji.

Shares