Polityka prywatności

Właścicielem serwisu jest Wojciech Diechtiar, ul. Szkolna 5, 49-120 Dąbrowa, Polska, zwany dalej WD.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do WD obowiązuje aktualna Polityka prywatności znajdująca się na stronie https://networkmarketer.pl/polityka-prywatnosci/ ‎

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować wydawnictw należących do WD oraz nie nabywać oferowanych przez WD produktów i usług.

Rodzaj zbieranych informacji

W czasie korzystania z należących do WD serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

W wypadku korzystania z formularzy zamówień będziesz proszony o podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych dotyczących formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty, datę ważności, numer CVV.

Podczas wizyty na stronach należących do WD mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Wykorzystanie danych osobowych i danych zbieranych automatycznie

WD nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów i czasopism, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia lub usługi.

Dane zebrane podczas subskrypcji newsletterów wykorzystywane są do wysłania newslettera oraz do personalizowania treści wiadomości. W każdej chwili subskrybent może zrezygnować z subskrypcji poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości.

W przypadku dokonania zakupu z polecenia Partnera uczestniczącego w Programie partnerskim Network Marketer, adres email nabywcy jest przekazywany do wiadomości Partnerowi polecającemu. Nie są przekazywane żadne inne dane.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników stron internetowych należących do WD w celu poprawy jakości usług, bądź do personalizowania zawartości tych stron.

Kontakt z użytkownikiem

Klient dokonujący transakcji zakupu towarów lub usług oferowanych przez WD może otrzymywać na podany adres e-mail wiadomości związane z transakcją. W wyjątkowych sytuacjach WD może kontaktować się z Klientem drogą telefoniczną.

WD zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisów, wydawnictw, usług i produktów (np. wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów WD.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych należących do WD.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane na należących do WD serwisach przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie ma możliwości zabezpieczenia ich przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce prywatności.

Zmiana i usunięcie danych osobowych

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera i usunąć swoje dane z listy adresowej. Dane wykorzystywane na niektórych stronach i w serwisach należących do WD można zmienić lub usunąć wykorzystując udostępnione mechanizmy (panel administracyjny). W przypadku, gdy panel jest niedostępny, należy skontaktować się z WD w celu ustalenia procedury zmiany bądź usunięcia danych.

Dane dotyczące przeprowadzonych transakcji zakupu towarów lub usług nie podlegają usunięciu ani zmianie, gdyż stanowią część dokumentów księgowych.

Danych zbieranych automatycznie nie można zmienić ani usunąć.

Pliki cookies

Niektóre obszary serwisów należących do WD mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Można zrezygnować z technologii cookies wyłączając ich obsługę w używanej przeglądarce, według instrukcji dostarczonej przez jej producenta sprzętu lub oprogramowania. Niektóre funkcje serwisów mogą w takiej sytuacji być niedostępne lub nie działać prawidłowo.

Zabezpieczenie danych osobowych

WD dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć przechowywane dane osobowe przed dostępem niepowołanych osób, wykorzystując do tego mechanizmy szyfrowanej transmisji danych SSL (Secure Socket Layer) oraz szyfrowanie części bazy danych zawierającej poufne dane (np. hasła dostępu). Bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zmiany Polityki prywatności

Wszelkie zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności. Aktualizacja Polityki prywatności nie wymaga powiadomienia użytkowników serwisów.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

Polityka prywatności obowiązuje od 26.08.2017 r.

Shares